Privacyverklaring

Horizon Massage, gevestigd aan Heirust 12,  5242 JK  te Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.horizon-massageopleiding.nl

Heirust 12

5242 JK Rosmalen

0031-6 402 666 98

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Horizon Massage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

– BSN nummer

– Gegevens m.b.t. gezondheid

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Horizon Massage verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Horizon kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Horizon, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Horizon verstrekt. Horizon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– BSN nummer

– Gegevens m.b.t. gezondheid

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Horizon Massage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het kunnen begeleiden van jou binnen de diensten die Horizon aanbiedt

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Horizon Massage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Horizon Massage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Horizon Massage) tussen zit.

Horizon Massage bewaart alle gegevens op een bedrijfslaptop waarvan backup wordt gemaakt op een externe harde schijf en de gegevens worden verder niet verstrekt aan derden.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Horizon Massage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na het aflopen van de met jouw gesloten overeenkomst, vanwege de wettelijke verplichting daartoe (Belasting wet).

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Horizon Massage verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Horizon Massage gebruikt cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.

Je kunt je afmelden voor cookies door de gebruikte internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Horizon Massage maakt hier alleen gebruik van om de pagina op te leuken en u van meer informatie te voorzien. Wanneer je niet akkoord gaat met de cookies worden deze ook geblockt.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Horizon Massage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@horizon-massage.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Horizon Massage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Horizon Massage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@horizon-massage.nl

 

 

Postadres: Heirust 12, 5242 JK Rosmalen.

Vestigingsadres: Heirust 12, 5242 JK  Rosmalen.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54050774

Telefoon: 06 402 666 98   E-mailadres: info@horizon-massage.nl

 

Reacties zijn gesloten.